Yangın Kapısı Montajı

Ana sayfa > Hizmetlerimiz > Yangın Kapısı Montajı

Yangın kapısı adından da anlaşılacağı üzere bir yangın anında insanların can ve mal güvenliğini sağlamak ve ya arttırmak için kullanılan kapıdır. Yangın kapısı bir odadan veya genel deyimi ile bir bölümden yangının genişlemesini engellemek ve zehirli bileşikler içeren dumanın sızmasını engellemek için kullanılan edilgen bir yangından korunma sisteminin parçası olan bir kapıdır. Bir yangın kapısının varlığı binanın çeşitli bölümleri arasındaki ayırıcı özelliği yangın koruma sistemleri içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğunun göstergeleridir. Yangın kapısı eğer yangını bir yerde tutuyor ise oluşabilecek can ve mal kayıplarını minimuma indirmektedir.

Edilgen yangından korunma sistemlerinde birinci amaç olasılık dahilinde yangının yayılmasını engellemek eğer bu mümkün değilse de yangının yavaşlatılmasını sağlamak önemlidir. Yani esas amaç yangının başlangıç noktasında kalmasını sağlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlamak başka bölümlerle irtibatını kesmektir.

Yangın kapısı ilk olarak bir kapı olduğu için binanın bölümleri arasında ayrıcı işlevini iyi yapmalıdır. Sonrasında olası bir afet anında içeride bulunanları emniyetli bir şekilde bina dışına tahliyesi sağlanmada yardımcı olmalıdır. Son olarak da yangının yayılma riskini en aza indirmeli ve insanların hayatlarını korumada yardımcı olmalıdır.

Yangın Kapısı Özellikleri

panik barlı yangın kapısıYangın kapısının ana malzemesi çeliktir. Çelik olmasının sebeplerinin başında uzun dayanım süresi ve elastikiyeti ayrıca diğer elementlerle mükemmel uyumu gelmektedir. Yangın kapısında ayrıca cam, alüminyum gibi maddeler de kullanılmaktadır. Burada kullanılan malzemeler kaliteli olmak zorundadır. Fakat ne yazık ki yangın kapısı imalatı korsan firmaların elinde çocuk oyuncağına dönmüştür. Piyasada faaliyet gösteren bu firmalar ucuz mal satar mantığı ile malzemeden çalıp baştan savma bir işçilik ile üretim yapmaktadırlar. İleride ne gibi sorunlara yol açabileceklerini de gayet iyi bilmektedirler. Bu tür firmalara kazara da olsa bulaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken firmanın referanslarına bakmak kimlerle nasıl bir iş yapmış bunu araştırmak size oldukça iyi ipuçları verecektir.

Korsan firmalardan uzak durmanın bir diğer yolu da iş yapacağınız firmanın belgelerine bakmanızdır. Yangın kapısı üretimi ciddi mühendislik gerektiren bir iş olduğu için ilk bakmanız gereken bu firmada bir mühendisin varlığıdır. Ne yazık ki pek çok firma bırakın mühendisi tekniker bile çalıştırmamakta tamamen ne yaptığını bilmez bir halde rastgele üretim yapmaktadırlar. Daha sonrasında itfaiyeden veya ilgili kurumlardan gerekli üretim izni sertifikalarını veya mesleki yeterlilik belgelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca atölyesini veya fabrikasını gezebilir ne tür bir teknikle üretim yaptığını görebilirsiniz.

Yangın Kapısı

otomatik yangın kapısıYangın kapıları her ülkede değişik standartlara sahiptir. Ülkemiz standartları her ne kadar Avrupa birliğinden alsa da bir türlü uygulamaya sokamamaktadır. Avrupa standartlarına göre yangın kapısın bina ile uyumu tam ve eksiksiz olmalıdır. Bu özellik bizde çok rahatlıkla göz ardı edilmektedir. Yangın kapısının yalıtımı da hiçbir mazeret kabul edilemeyecek kadar eksiksiz olmalıdır. Zaten asli görevi budur. Duman sızdırmazlığı da mükemmel olmak zorundadır. Bunun yanı sıra kapının ağırlığı, pencerelerde kullanılan malzemenin içeriği ve kalitesi, kapının kalınlığı, panik barın kalitesi gibi standartlar da belli olmasına rağmen bu standartları uygulayan pek az firma vardır.

Yangın kapısı yangın merdiveni ile birlikte bir yangın anında insanların bina dışına en çabuk ve güvenli bir şekilde çıkışını sağlayacak dolayısı ile hayatını kurtaracak çok önemli bir yapı elamanıdır. Bina sahipleri ve mimarlar bu bilince sahip olduğu takdirde kalitesiz üretim yapan firmalar tarihin çöplüğü içerisinde yerlerini alacaklardır. Fakat bina sahipleri ve mimarlar üç kuruş daha fazla kazanalım diyerek insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayabilmektedirler. Benim binama bir şey olmaz diyen bu mantık devasa boyuttaki felaketlere kapı aralamaktadırlar. Yangın her binada çıkabilecek bir tehlike halidir. Bunun boyutlarının büyüyüp bir felakete dönüşmesi ise insanoğlunun ellerindedir. Kaliteli ve asırlık üretim yapan firmalardan elde edilmiş yangın kapılarının hayat kurtardığının unutulmaması lazımdır.

Burada belirtmekte fayda görürüz ki tek başına yangın kapısının alevlere karşı dayanıklı olması yeterli değildir. Yangın kapısının çevresinin de alevlere dayanıklı olması gerekmektedir. Yangın kapısının bütün parçalarının menteşelerin, contaların, kilit sisteminin de alevlere karşı dirençli olması gereklidir. Yangın kapısının monte edildiği duvar veya duvarların yangına karşı direnci kapıdan fazla olmalıdır. Hatta yangın kapısının yangına karşı direnç ölçme birimi olan zaman bu duvarların dayanma süresinin dörtte üçü olarak hesaplanmaktadır. Mesela bir yangın kapısı bir saat dayanabilecek yapıda ise duvarların 75 dakika dayanması gerekmektedir. Ya da 75 dakika yangına dayanabilen bir duvara altmış dakika dayanan bir kapı takılmak zorundadır.

Yangın Kapıları

pencereli yangın kapısıYangının kapısı çok uzun süre alevlerle temas halinde olduğu zaman etkilenmemesi mümkün değildir. Önemli olan bu etkilenme süresini mümkün olabildiğince uzatmaktır. Alevlerin insanların bulunduğu yere geldiği andan itibaren kapının dayanabileceği her saniye insan hayatı açısından oldukça kritik öneme sahiptir.

Yangın kapısı bazı durumlarda etkinliğini yitirebilmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi kapının hatalı kullanımıdır. Bazı durumlarda insanlar bu kapı pek kullanılmamakta deyip önüne eşya yığabilmekteler bu da kapının açılıp kapanmasını engellemektedir. Genel kullanımı itibari ile yangın kapısı devamlı kapalı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bazı durumlarda ise sürekli açık olup bir yangın anında otomatik kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Her iki durumda da bunun normal bir kapı olmadığı bir yangın kapısı olduğu akıldan çıkmamalı ve buna göre davranılmalıdır.

Yangın kapısı genelde açık bir halde bulunuyorsa mutlaka bir duman algılayıcı monte edilmeli ve kapının otomatik olarak kendi kendisine kapanması etkinleştirilmelidir. Kapıların otomatik kapanmasını sağlayan mekanizmaların alevde erimeyen maddeden olmasına özen göstermek gerekir. Elektromanyetik kilit sistemi ile kontrol edilen yangın kapıları insanların vefatına sebep veren toksik gazların geçişini engellenmesini gerçekleştiren oldukça hızlı sistemlerdir.

Yangın Kapısının İşlevi

Yangın kapısının işlevini etkili ve tam bir şekilde yerine getirmesi için monte edildiği yer ile uyumu hesap edilerek ona uygun hesaplanması gereklidir. Üretimin her anında büyük bir dikkatle davranılmalı ve montaj esnasında da kurallara harfiyen bağlı kalınmalıdır. Yangın kapılarının pasif yangından korunma sisteminin en önemli parçalarından biri olduğu unutulmadan yangın kapısının ve çerçevesinin bütün parçaları özenle üretilip monte edilmelidir. Yangın kapısının üretimi ve montajı esnasında çeşitli testler uygulanmalı hata görülen veya yetersiz görülen parça hemen değiştirilmeli veya eksikliği giderilmelidir. Genelde tek tek parçalarının kaliteli olan bir aletin kendisinin de kaliteli ve işlevini tam yapacağı düşünülmektedir. Ama bu durum yangın kapısı için geçerli değildir. Çünkü yangın kapısının parçalarının birbiri ile uyumu son derece önemlidir. Çok kaliteli dahi olsa bir parça uyumu bozduğunda bütün yapı bir işe yaramamaktadır.

Yangın kapılarının herkes tarafından kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani yaşlılar ve çocukların rahatça açabileceği ve ya kapayabileceği bir yapıda olmalıdır.

Yangın kapılarının kadınlar, çocuklar ve de yaşlıların da kullanmak zorunda kalacağı hesap edilerek kapıya uygulanan hafif bir güçle açılması gerekmektedir. Bu da ne kadar zor bir üretim yapıldığının başka bir yorumudur. Hem alevlere dayanacak hem sağlam olacak hem de bir çocuğun itmesi ile açılıp kapanabilecek bir kapıyı yapmak herkesin yapabileceği bir iş olmamaktadır. Korsan firmaların üretmiş olduğu kapılarda bu sorunlarla yüz yüze gelmeniz kaçınılmazdır. Bu yüzden yangın kapısı üretimi bir mühendislik işidir.